Системи за изкачване на стълби и техните ползи

Системите за изкачване на стълби са лесен и удобен начин, по който да се създаде достъпна среда за хора с увреждания. Системите не изискват изграждането на инфраструктура, икономически оправдани са и мохат лесно и безопасно да бъдат изпозвани от всеки.

Системите са подходящи за:

  • Домашна употреба – сгради проектирани със стълби преди асансьор, къщи и други
  • Административни сгради без достъп
  • Музеи
  • Институции
  • Хотели

Дори да е наличен асансьор, то той може да се развали, което изисква наличието на втори вариант.

 

Системите за стълби са два модела. При моделът с вграден стол, човекът трябва да седне, за да изкачи или слезе по стълбите. При вторият модел човекът, заедно със собствена инвалидна количка се прикача за секунда към системата, слиза или се качва и съответно за секунди се освобождава от системата.

Системите са удобни и сгъваеми, като не ви задължават да сте на едно местоположение, тъй като те са мобилни и сгъваеми. Теглото е под 30 кг., което е предпоставка за лесно боравене.

Система с вграден стол

Система с прикачване на инвалидна количка