Иновация в лечението на пареза на ръката

Системата за пареза на ръката ( функционален електростимулатор) е ефективен метод за раздвижване, намаляване на спастичността и улесняване на движенията в ръката при централи увреди на нервната система. Системата е с вграден ЕМГ ( Електромиограф) – отчита в реално време импулсите, които достигат до мускулатурата. Чрез отчитането системата анализира и подава изходяща стимулация в зависимост от зададените режими:

1. sEMG детекция ( повърхностна електромиография)

2.NMES режимфункционална електрическа стимулация на нервите и мускулите. Програма, която може да бъде провеждана чрез повече от 50 прескрипции ( зададени предварително и управлявани от iOS устройства)

3.ETS режимЕМГ пусков режим на стимулация (стимулиране чрез ЕМГ измерени стойности)

4.PAS режим режим на стимулиране чрез асистенция от системата в зависимост от силата на мускулно съкращение според ЕМГ – колкото по-силно се опитвате да отворите ръката си, толкова  по-силна е изходящата стимулация – Ръката се отваря при усилие.

5.Игрови режим – игри за Сила, Координация, Издържливост

Показни пациенти:

  • Инсулт/Хемиплегия
  • Множествена склероза
  • Детска церебрална парализа
  • Други централни увреди на нервната система

Свържете се с нас за въпроси относно система, чрез формата за контакт или по телефон. Тестът е безплатен и не е обвързан с покупка.