Система за изкачване и слизане по стълби

Системи за изкачване на стълби и техните ползи Системите за изкачване на стълби са лесен и удобен начин, по който да се създаде достъпна среда за хора с увреждания. Системите не изискват изграждането на инфраструктура, икономически оправдани са и мохат лесно и безопасно да бъдат изпозвани от всеки. Системите са подходящи за: Домашна употреба -…