Състоянието на пареза от централен тип (инсулт, хемиплегия, церебрална парализа,  множествена склероза, увреждания на главен и гръбначен мозък) могат да създадат на пациента сериозен дискомфорт и промяна в качеството на живот. При тези състояния, пациентът може да „провлачва“ крака, което сериозно да наруши неговата мобилност  и активност. При подобни парези се създава дисбаланс между различните групи мускули, eто защо е необходима и активна рехабилитация.

Системата, която предлагаме е революция в лечението на това състояние и сериозно подобрява мобилността на пациента. С нея освен, че Ходенето се нормализира, ние оказваме и сериозна рехабилитационна помощ, ускоряваме процесите на възстановяване. Вече е възможно да провеждаме ежедневна рехабилитация и в домашни условия.

От изключително значение е да се поддържа функционалното състояние на мускулатурата, да се намали спастичността, а най-важното – благодарение на системата, човек може да възстанови мобилността си!

Системата спомага за възвръщането на функционална походка и подобряване на мобилността на пациента, както и активна рехабилитация.

Пациенти, които поради своето заболяване имат пареза от централен тип, могат да използват системата. По-надолу са изброени част от заболяванията, които могат да доведат до проблем с повдигането на крака – т.нар. „провлачване“.

  • Инсулт
  • Хемиплегия
  • Церебрална парализа
  • Спинални увреди – миелопатии, спинален инсулт, травматични увреди, стенози, следоперативни усложнения и други
  • Множествена склероза
  • Други увреди на централна нервна система

*Системата не е показна за периферни увреди, в случай, че има ЕМГ данни за нарушена проводимост под коляното на нервус перонеус, нервус фибуларис и други нерви.

Ако не сте сигурни, дали вашето заболяване е в показанията на системата свържете се с нас!